مقایسه در عملکرد از نظر ایمنی درب های اتوماتیک و دستی

مقایسه در عملکرد از نظر ایمنی درب های اتوماتیک و دستی : اساسی ترین مسئله در تعیین اینکه آیا درب به عنوان وسیله ایمنی در نظر گرفته شده است مربوط به طراحی ذاتی است که توسط سازنده هر سیستم درب خاص ایجاد شده است. درب های برقی و نیمه اتوماتیک انواع مختلف آن مثل درب […]

Call Now Button