درب اتوماتیک نیم دایره ( Curved ) :

سیستم درب اتوماتیک نیم گرد عملکردی مشابه دربهای کشوئی دارد و دارای دو لنگه ثابت قوسی و دو لنگه متحرک قوسی می باشد که به صورت منحنی روی لتهای ثابت جمع می شوند و به دلیل دارا بودن ظاهر و طراحی منحنی جهت نما و معماری هایی که در آن از ترکیب های منحنی استفاده شده مناسب می باشد و شکیل و تاثیر گذار بودن این سیستم ، زیبایی نمای ورودی شما را دو چندان می کند و میتوان بر طبق سفارش های متفاوت و خاص مشتریان این سیستم را طراحی و اجرا نمود .