انواع اپراتور درب شیشه ای

در این بخش به انواع اپراتور درب شیشه ای خواهیم پرداخت.

اپراتور لابل مدل Evolus

اپراتور SESAMO

درب شیشه ای اتوماتیک تبریز

در این بخش می خواهیم به انواع اپراتور درب شیشه ای بپردازیم.

–اپراتور با مصرف انرژی بسیار کم :

این اپراتور ها با سرعت باز و بسته شدن درب را کاهش داده و با این اقدام باعث کاهش مصرف انرژی و همچنین سرعت باز و بسته شدن درب می شود که برای معلولین مشکلی ایجاد ننماید .

 

–اپراتور پاور اسیست :

این نو اپراتور وظیفه باز و بسته کردن درب را بر عهده ندارد ، بلکه باعث میگردد تا درب اتوماتیک مور نظر با میزان انرژی بسیار کمتری نسبت به دربهای معمولی باز شوند و در واقع با تلقین میزان انرژی مصرفی توسط افراد به آنها کمک می کند . به عبارت دیگر این اپراتور نوعی از اپراتور با مصرف انرژی پایین ( با مصرف انرژی بسیار کم ) به شمار  می رود که درب را با همان میزان سرعت باز و بسته می کند .

 

  1. اپراتور
  2. اپراتور های فول انرژی معمولا برای درب هایی مورد استفاده قرار میگیرد که در هوای آزاد نصب شده اند .
  3. اپراتور ها با مصرف انرژی پایین در اماکنی مورد استفاده قرار می گیرند مه درب های معمولی بر طرف کننده نیاز افراد می باشند اما برای رفع نیاز افرادی که دارای ناتوانی جسمی می باشند نیز باید چاره ای اندیشیده شود و بیشتر در مواردی همچون ساختمان. ها و شرکت های تجاری کوچک کاربرد دارند .

 

— اپراتور درب اتوماتیک لولایی :

دستگاهی است که درب را برای استفاده عابران پیاده به عمل واداشته و درب را باز و بسته می نماید . این اپراتور ها درب مورد نظر را باز کرده ، منتظر عبور عابران می مانند و پس از گذر آنها از درب آن را می بندد . درب اتوماتیک تبریز با انواع خدمات در خدمت شماست