دستگاه هوشمند تردد خودرو

اجزای سیستم پارکینگ هوشمند RFID و دستگاه هوشمند تردد خودرو

۱- برچسب هوشمند(تگ) خودرویی

۲- آنتن و قرائتگر

۳- واحد پردازشگر مرکزی

موارد کاربرد:

پارکینگ مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری- پارکینگ سازمانها و کنترل تردد خودروهای کارخانجات

نحوه عملکرد پارکینگ هوشمند RFID

برچسب هوشمند خودرویی(تگ خودرویی) بر روی شیشه خودرو الصاق می شود. این برچسب هوشمند دارای شناسه منحصر بوده و این شناسه به همراه سایر اطلاعات خودرو مانند زمانبندی مجاز دسترسی، مدت اعتبار و… در سیستم ثبت می شود و از این پس خودرو با شناسه یکتای برچسب هوشمند شناسایی می گردد.

با قرار گرفتن خودرو در معرض دید آنتن و قرائتگر، برچسب هوشمند خودرو شناسایی شده و شناسه مربوطه به واحد پردازشگر مرکزی ارسال می گردد. واحد پردازشگر مرکزی پس از بررسی شناسه و تطابق زمان دسترسی با زمابندی مجاز منتسب به خودرو ، فرمان جهت فعالسازی و بازکردن راهبند و یا درب را به صورت الکتریکی صادر می کند.

اطلاعات مربوط به رخدادها و یا همان تردد خودروها شامل زمان دسترسی(ورود/خروج)،مشخصات خودرو، شناسه برچسب و… در حافظه واحد پردازشگر مرکزی ثبت می گردد.

مزایای سیستم پارکینگ هوشمند RFID

 1. قابلیت اتصال به راهبند و درب و صدور فرمان الکتریکی به آن
 2. دارای واحد پردازشگر مرکزی و درنتیجه عدم نیاز به اتصال مستقیم و همزمان به رایانه
 3. امکان استفاده از برچسب غیرقابل دستکاری و جداسازی
 4. قابلیت شناسایی خودرو از فواصل دور(۶متر و بالاتر)
 5. امکان تعریف مدت اعتبار برای هر خودرو
 6. امکان غیرفعالسازی برچسب هوشمند خودرو در سیستم بدون نیاز به حضور خودرو از طریق نرم افزار سیستم
 7. ثبت حدود ۱۶۰۰۰ رخداد در حافظه واحد پردازشگر مرکزی
 8. امکان تعریف و ثبت ۲۰۰۰ خودرو
 9. امکان مشاهده رخدادهای ثبت شده به صورت همزمان(online)بر روی رایانه ناظر
 10. امکان مشاهده رخدادهای ثبت شده به صورتofflineبر روی رایانه ناظر
 11. قابلیت اتصال دو قرائتگر به هر واحد پردازشگر مرکزی
 12. پایگاه داده اکسس
 13. امکان تعریف و انتساب بازه های زمانی دلخواه برای تعریف محدوده زمانی مجاز برای دسترسی خودرو در ساعات مختلف به سیستم و مجوز صدور فرمان الکتریکی به راهبند و یا درب

درب اتوماتیک تبریز در این موارد هم در خدمت شماست