کرکره اکسترود

کرکره اکسترود

تیغه های آلومینیوم درب اتوماتیک تبریز به صورت دو جداره بوده و البته در سایزهای متنوع ۵۵ ، ۷۷ و ۱۰۰ موجود می باشد که این سایزها مربوط به ارتفاع هر تیغه می باشد . درب اتوماتیک تبریز مدل های مختلفی از تیغه های آلومینیوم دوجداره را با کیفیت و لیبل های مختلف داراست که با توجه به نظرات و بودجه مشتریان و همکاران گرامی می تواند مدل خاصی را در اختیار شما قرار دهد .